Ute Kreplin
Ute Kreplin
1 文章0 评论

新西兰梅西大学心理学讲师。她的研究成果发表在《自然》和《神经心理学》(Neuropsychologia)等杂志上。

播客

NEWSLETTER
神经现实 | 大脑 心智 认知

神经现实是公益的科学传播组织,专注于神经科学、认知科学、神经病学和精神病学等领域的深度报道和前沿解读。

Zhihu
Douban
Flipboard
Qq
Bilibili
Weibo