V. S. Ramachandran
V. S. Ramachandran
1 文章0 评论

加州大学圣迭戈分校脑和认知研究中心教授兼主任,拉霍亚(La Jolla)索尔克生物学研究所副教授。著有《脑中魅影》等,主编有《人类行为百科》(The Encyclopedia of Human Behavior)。

播客

NEWSLETTER
神经现实 | 大脑 心智 认知

神经现实是公益的科学传播组织,专注于神经科学、认知科学、神经病学和精神病学等领域的深度报道和前沿解读。

Zhihu
Douban
Flipboard
Qq
Bilibili
Weibo