Tali Sharot
Tali Sharot
1 文章0 评论

伦敦大学学院实验心理学系情绪大脑实验室主任和认知神经科学副教授,著有《The Influential Mind》(2017)和《The Optimism Bias》(2011)。

NEWSLETTER
神经现实 | 大脑 心智 认知

神经现实是公益的科学传播组织,专注于神经科学、认知科学、神经病学和精神病学等领域的深度报道和前沿解读。

Zhihu
Douban
Flipboard
Qq
Bilibili
Weibo